Начална страница  За нас  Устав на РК на БЛС  Административни услуги  Нормативни актове  Териториални дружества За връзка  

 Документи 
 Връзки 
 Банкови сметки 
 СДО 
 Архив 
 Регистър 
 За контакт 
 ПРОЕКТ 
 

 
СДО

 

Съставна единица за оценка на продължителната квалификация е "кредитната точка". Тя се равнява на един академичен час /45 минути/. Въвеждат се следните категории на продължителна квалификация:

Категория А: Лекция, дискусия, клиничен ден, колегиум, презентации и др.

1 точка на час - максимум 8 точки на ден

Признават се до 60 точки за 3 години.

Категория Б: Конгреси, симпозиуми, конференции и др.

Когато не могат да се удостоверят по академични часове, се признават по 3 точки за 1/2 ден, максимум - 6 точки на ден.

Признават се до 60 точки за 3 години.

Категория В: Форми на продължителна квалификация с предвидено участие на всеки един курсист поотделно / практически упражнения, индивидуално обучение, курсове /.

По 1 точка на учебен час и една допълнителна точка за курс/лекция, до максимум 5 часа - 5 точки на ден

Категория Г: Форми на продължителна квалификация чрез дистанционно обучение. Сдържанието на учебния материал трябва да се одобри предварително от УС на БЛС.

Оценката е 1 точка за 1 академичен час /45 минути/.

Признават се до 60 точки за 3 години.

Категория Д: Обучение с медицинска литература, други учебни помагала, вестници, списания, абонаменти. Удостоверяват се с квитанции за абонамент.

Един абонамент - 5 точки

Признават се до 30 точки за 3 години.

Категория Е: Автори на доклад, публикация, реферат,обратна връзка за странични реакции на лекарствените средства и др.

Получават по 10 точки за изявата или допълнително 10 точки към точките, които носи учебното мероприятие /конгрес и др./

Признават се до 30 точки за 3 години

Категория Ж: При полагане на изпит за оценка на придобитите знания: се получават 5 допълнителни точки за категории А и В.