Начална страница  За нас  Устав на РК на БЛС  Административни услуги  Нормативни актове  Териториални дружества За връзка  

 Документи 
 Връзки 
 Банкови сметки 
 СДО 
 Архив 
 Регистър 
 За контакт 
 ПРОЕКТ 
 

 
ПРОЕКТ


16.10.2017

 На 12 и 13 октомври 2017г. в гр. Щип 15 лекари от РК на БЛС Благоевград участваха в учредяването на Трансграничен здравен клъстер между област Благоевград, Р България и Първи източен планов регион, БЮР Македония. Събитието, като дейност "Дни на отворените врати в Македония" е финална среща по проект "Интеграция на европейските здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на здравен клъстер". Д-р Съби Хаджиев, председател на УС на РК и д-р Георги Георгиев - директор на СБАЛО "Св.Мина" бяха избрани в управителния съвет на Клъстера, който ще разработва бъдещи съвместни здравни проекти и ще кандидатства с тях по европейски програми. Нашите колеги посетиха и Клиничната болница в гр. Щип, където е закупена съвременна медицинска апаратура в отделение УНГ по настоящия проект, имаха възможност също така да обменят опит и добри практики в различните специалности. 

                 


05.10.2017

 Заключителен етап "Дни на отворените врати"

по проект "Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер" се проведе в Благоевград на 28 и 29 септември 2017 год..

15 лекари от клинична болница в град Щип РМакедония и 25 лекари от Районната лекарска колегия в Благоевград на БЛС дискутираха здравните системи в двете страни.

В заключителната си част участниците в трансграничният проект посетиха отделенията на МБАЛ Благоевград, Специализираната болница за активно лечение по онкология „Св. Мина“ и Медицинския център „Свети Иван Рилски“ в Благоевград. Разгледана беше в детайли и работата на високотехнологичната апаратура, закупена по проекта за хирургичното отделение на онкологичната болница.

„Винаги има какво да научим един от друг. Винаги има как да намерим път един към друг и да обединим усилята си, защото здравната политика с нейните цели е много конкретна“, каза д-р Георги Георгиев, управител на СБАЛО "Свети Мина", Благоевград.
Двете страни по проект Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер подписаха Меморандум за сътрудничество. „С подписването на този меморандум между РЛК на БЛС, Клинична болница Щип, СБАЛО СВ.Мина Благоевград и МБАЛ в Благоевград, ние създаваме условия, тези лечебни заведения и ние като съсловна организация да работим, и изпълняваме общи проекти по програмите  на ЕС и най-вече в частта ТГС между България и Македония“, каза д-р Съби Хаджиев, председател на Районната лекарска колегия в Благоевград.

На 12 и 13 октомври 2017г. в град Щип ще бъде представен и учреден като сдружение Трансграничния здравен клъстер.

               


27.09.2017

 На  28 – 29 септември 2017 год., в хотел „КРИСТО“, кв. „Вароша“, гр. Благоевград ще се проведат 

 "Дни на отворените врати" по проект „Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер“

Участници: 40 души - 25 лекари от Благоевградска област и 15 лекари от гр. Щип Р Македония

Ще бъдат посетени МБАЛ Благоевград, СБАЛО "Св. Мина" и Медицински център "Св. Иван Рилски"

28.06.2017 

На 27  и 28 юни 2017г. в гр.Щип се проведе Второто обучение от Програмата за изграждане на капацитет за млади лекари по Проект „Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер“. В него взеха участие 15 лекари от Районната колегия на БЛС Благоевград. Темите, по които дискутираха медиците бяха в областта на отоларингологията, гинекологията и онкологията.

      


02.06.2017

 Първото обучение по дейност „Програма за изграждане на капацитет на млади медицински специалисти“ от проект  „Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер“ се проведе на 29 – 30 май 2017 год. в хотел „КРИСТО“, гр. Благоевград.

В обучението взеха участие общо 30 лекари - 15 лекари от Районната колегия на Български лекарски съюз Благоевград  и 15 лекари от Клиничната болница гр. Щип Р Македония.

Споделени знания за иновации, опит и обмен на добри практики, иновативни подходи и съвременни стандарти в областта на Кардиологията, Спешната помощ и Онкологията бяха сред основните теми. Д-р Анатоли Тачов представи иновативните подходи при катетърна реваскуларизация при ИБС, Нестабилната стенокардия, няколко клинични проучвания при лечение на артериална хипертония, а д-р Хаджиев сподели с младите колеги предимствата на специализираното медицинско оборудване за неинвазивно лечение на онкологични заболявания, закупено по проекта, което се ползва в СБАЛО „Св.Мина“.

Лекарите проявиха също голям интерес към правната рамка на Информираното съгласие според европейското и българското законодателство, моделите на взаимоотношения „лекар-пациент“ и клинично етично консултиране, представени от д-р Антония Григорова.

Второто обучение по програмата ще се състои в края на месец юни в гр.Щип, БЮР Македония

       


 26.05.2017

На 29 – 30 май 2017 год., в хотел „КРИСТО“, кв. „Вароша“, гр. Благоевград ще се проведе

Обучение по проект „Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер“.

Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020, с партньори РК на БЛС Благоевград и Клинична болница, гр. Щип.

Ще бъдат засегнати актуални теми от кардилогията, спешната помощ и неинвазивно лечение на онкологичните заболявания.В програмата на обучението ще бъдат разгледани  и теми, свързани с нормативната уредба в здравеопазването, съгласно европейското и българското законодателство, аспекти на информираното съгласие. Участие ще вземат над 30 лекари от Благоевградска област и от гр. Щип - Р. Македония.

Програма на обучението - тук!  


10.04.2017

На 8 април в гр. Щип, Македония се проведе втората пресконференция по проект  "Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер", с Ref: СВ006.1.31.017, финасиран от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020.

На събитието присъстваха от страна на РК на БЛС Благоевград - д-р Георги Георгиев,  член на УС на РК и управител на СБАЛО „Св.Мина“, ръководителя на проекта Атанас Крънчев  и млади колеги от областта.

   


29.03.2017

Информация за проведена пресконференция по проект "Интеграция на европейските здравни стандарти и иновации по пътя за развитие на трансграничен здравен клъстер" - тук!


     

 


 24.03.2017

На 28.03.2017г./вторник/ от 14:00часа в зала 5 на Община Благоевград ще се проведе начална пресконференция по проект, изпълняван от РК на БЛС - Благоевград -  "Интегриране на европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македoния, Ref: CB006.1.31.017. Ще бъдат представени партньорите, дейностите по проекта, както и неговите цели и постигнатите до момента резултати.


01.12.2016

Одобрен е проект на Районна колегия на Български лекарски съюз - Благоевград по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - бивша Югославска Република Македония -  2014-2020

За повече информация - ТУК!

Документи по проекта - ТУК!

 Заповед за откриване на процедура и одобряване на документация за участие

 Тръжно досие (tender dossier):

Part А Instruction to Tenderers

Part B Tender submission form

Part C Contract (Draft)

 Други (Others):

Administrative Compliance Grid

Evaluation Grid