Начална страница  За нас  Устав на РК на БЛС  Административни услуги  Нормативни актове  Териториални дружества За връзка  

 Документи 
 Връзки 
 Банкови сметки 
 СДО 
 Архив 
 Регистър 
 За контакт 
 ПРОЕКТ 
 

 
Удостоверение за членство Административни услуги/Удостоверение за членство

 

    Необходим документи за издаване на удостоверение за членство:  

  1. Диплом за завършено медицинско образование
  2. Диплом за специалност / специалности
  3. Диплом за научна степен
  4. Документ удостовераващ местоработата , трудовия стаж и обстоятелствата по чл.191 ал.1 от Закона за здравето. За работещите на трудов договор - трудова книжка, за работещите само на частна практика - осигурителна книжка или данъчни документи
  5. Свидетелство за съдимост
  6. Лична карта
  7. За чужди граждани завършили медицинско образование в чужбина: документи за постоянно/ временно пребиваване в стрната и за положени изпити по чл. 186 от Закона за здравето за владеене на български език
  8. За чужди граждани , завършили медицина в България : документ за постоянно / временно пребиваване в страната