Начална страница  За нас  Устав на РК на БЛС  Административни услуги  Нормативни актове  Териториални дружества За връзка  

 Документи 
 Връзки 
 Банкови сметки 
 СДО 
 Архив 
 Регистър 
 За контакт 
 ПРОЕКТ 
 

 
Наредби Нормативни актове/Наредби

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията в сила от 01.01.2011 г!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 за основния пакет дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК в сила от 01.01.2011 г.

Наредба за медицинска експертиза на работоспособността от 05.05.2010

Наредба за придобиване на специалност

Наредба за акаредитацията на лечебните заведения

Наредба №4 /04.03.2009 г за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба от 16 януари 2009 г. (ДВ бр.4 от 2009 г.)за изменение и допълнение на Наредба №40 от 24.11. 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Наредба от 16 януари 2009 г. (ДВ бр.4 от 2009 г.) за изменение и допълнение на Наредба №39 от 16.11.2004г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарствата напълно или частично (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.)

Наредба № 3/27.04.2000 г. за Здравните кабинети в детските градини и училищата 

Наредба № 15/12.05.2005 г. за имунизациите в Република България

Наредба № 21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести