Начална страница  За нас  Устав на РК на БЛС  Административни услуги  Нормативни актове  Териториални дружества За връзка  

 Документи 
 Връзки 
 Банкови сметки 
 СДО 
 Архив 
 Регистър 
 За контакт 
 ПРОЕКТ 
 

 
Кодекси и правилници Нормативни актове/Кодекси и правилници

Кодекс на професионалната етика

Международен кодекс на медицинската етика

Кодекс на труда

Правила за добра медицинска практика на лекарите в България

Правилник за водене на регистъра на БЛС