Начална страница  За нас  Устав на РК на БЛС  Административни услуги  Нормативни актове  Териториални дружества За връзка  

 Документи 
 Връзки 
 Банкови сметки 
 СДО 
 Архив 
 Регистър 
 За контакт 
 ПРОЕКТ 
 

 
Удостоверение за членство с вписана придобита специалност Административни услуги/Удостоверение за членство с вписана придобита специалност

  1. Молба в свободен стил съдържаща точен адрес, месторабота и телефони
  2. Оригинал и ксерокопие на свидетелството за придобита специалност