Начална страница  За нас  Устав на РК на БЛС  Административни услуги  Нормативни актове  Териториални дружества За връзка  

 Документи 
 Връзки 
 Банкови сметки 
 СДО 
 Архив 
 Регистър 
 За контакт 
 ПРОЕКТ 
 

 
! Съгласно решение на УС на РК на БЛС - Благоевград от 23 март 2010 г. всички административни услуги, извършвани на нечленове на РК на БЛС - Благоевград са заплащат по 20 лв. Административни услуги/! Съгласно решение на УС на РК на БЛС - Благоевград от 23 март 2010 г. всички административни услуги, извършвани на нечленове на РК на БЛС - Благоевград са заплащат по 20 лв.

 

П Р О Т О К О Л   № 2/ 23.03.2010 год.
от заседание на Управителния съвет на
РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - ГР. БЛАГОЕВГРАД
Днес, 23.03.2010 год. от 14:30 в Благоевград в офиса на РК на БЛС се проведе заседание на Управителния съвет на РК на БЛС - Благоевград.  
На заседанието присъстваха:
                                                                                       Председател - Д-р Дафина  Тачова                                      
                                                                                   
     Членове:     
                                                           1. Д-р Снежина Хаджиева - гл. секретар
                          2. Д-р Илонка Седлоева
                  3. Д-р Елена Янева
                              4. Д-р Даниела Филипова
                    5. Д-р Емил Цветков
                       6. Д-р Илонка Давкова
         
 Председател на КПЕ: - Д-р Бойко Терзийски
                                      
Отсъстваха:       
                                                            1. Д-р Георги Мегданов - Зам.-председател
                                                       2.Д-р Иван Георгиев - Зам.-председател
                                                         3. Д-р Съби Хаджиев - Зам.-председател
                        4. Д-р Христо Георгиев
                                                                     
Съгласно Устава заседанието е легитимно и може да взема решения.
Заседанието започна в 14.40 часа, при следния
Дневен ред:
  • 1. Обсъждане на решенията взети на Националната конференция под надслов „Възможната здравна реформа" и НС от 20.03.2010 г.
  • 2. Подготовка за участие в 49-и Извънреден събор на БЛС
  • 3. Разни.
По т.1 от дневния ред:
Д-р Тачова запозна присъстващите с решенията на НС в София на 20.03.2010 г. и с резултатите от Националната конференция под надслов „Възможната здравна реформа".
По т.2 от дневния ред:
Обсъди се организацията по пътуването на делегатите за участие в  49-я Извънреден събор на БЛС на 27.03.2010г. в София.
По т.3 от дневния ред:
Д-р Тачова предложи да бъде въведена такса за издаване на документ от офиса на УС на  РК на БЛС - Благоевград за лица, който не са членове на  РК на БЛС - Благоевград.
Гласуване - единодушно се приема.
Д-р Терзийски предложи таксата за издаване на документи да бъде  20 лв.
Гласуване - единодушно се приема.
Решения:
По т.3 от дневния ред:
УС на РК на БЛС реши: За издаването на документ от офиса на УС на  РК на БЛС - Благоевград на лица, който не са членове на  РК на БЛС - Благоевград, се заплаща такса в размер на 20 лв., срещу което техническия секретар издава приходен ордер.
Секретар-протоколист:                                 Председател:
                 /Таня Димитрова/                                   /Д-р Дафина Тачова/