Начална страница  За нас  Устав на РК на БЛС  Административни услуги  Нормативни актове  Териториални дружества За връзка  

 Документи 
 Връзки 
 Банкови сметки 
 СДО 
 Архив 
 Регистър 
 За контакт 
 ПРОЕКТ 
 

 
2012 Архив/2012

 18.12.2012 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
 
 Във връзка с решение на 56-я Извънреден събор на БЛС, проведен на 14 -16.12.2012 г. в гр. Пловдив, минималният членски внос за месец се променя от 6.00лв. на 8.00лв.
Промяната влиза в сила от 01.01.2013 г.
 
 С последните изменения на Устав на БЛС, приет на 32 Събор, изм. и доп. на 44, 47, 52, 55 и 56 Събор на БЛС, може да се запознаете тук!

30.05.2012 г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ!
 
По изискване на НЗОК, при издаване на рецепти, заплащани от здравната каса, всички ОПЛ са длъжни да вписват в рецептите телефонните си номера за връзка!
 

29.03.2012 г.

Днес, 29.03.2012 год. от 14:30 в Благоевград в офиса на РК на БЛС се проведе заседание на Управителния съвет на РК на БЛС – Благоевград, което взе следните решения: тук!  


29.03.2012г.            

Относно населени места – център на практика с неблагоприятни условия на работа – тук!


16.03.2012г.

Уважаеми колеги,

 Днес, 16.03.2012 год., се състоя съвместна среща между ръководствата на РК на БЛС и РЗОК- Благоевград относно изпълнението на НРД 2012 за медицински дейности. Обстойно бяха обсъдени и разисквани новите моменти, залегнали в НРД 2012 за медицински дейности, ПМС № 366 от 27.12.2011 год. и Договор № РД-НС-01-3 от 30.12.2011 год. между НЗОК и БЛС.

Основен момент, който касае действието на сключените договори е правомерното отчитане на реално извършената дейност. - тук!